Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Προώθηση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης για την κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες Altec και Softone παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις με σκοπό την υπεύθυνη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του εκάστοτε πελάτη.

Υποστήριξη επίσης παρέχουμε σε εφαρμογές του ομίλου της Singular όπως Manager, Eurofasma και Control.

Οι υπηρεσίες αυτές ολοκληρώνονται με την πώληση και την εγκατάσταση εξοπλισμού όπως φορολογικοί μηχανισμοί, ταμειακές και εκτυπωτές.

Soft1 Series 5Prosvasis GO

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα »