Σχεδίαση & Κατασκευή Δικτύων

Για περισσότερο από 15 χρόνια, η interplay προσφέρει προηγμένες Λύσεις Δικτύωσης και επενδύει στη συσσώρευση τεχνογνωσίας πάνω στις νέες τεχνολογίες για λύσεις δικτύων. Από το μικρότερο έως και το μεγαλύτερο και πλέον πολύπλοκο δίκτυο πληροφορικής, οι λύσεις Δικτύωσης που προσφέρουμε, σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς και υποστηρίζονται από εξοπλισμό των πλέον αξιόπιστων τεχνολογικών Οίκων.

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση ενός νέου δικτύου ή την αναβάθμισης ενός υφιστάμενου εταιρικού δικτύου, ξεκινά με την ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών του πελάτη. Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που προδιαγράφονται από τις διαδικασίες λειτουργίας του, προστίθενται και αυτά στις παραμέτρους σχεδιασμού της λύσης. Η οικονομοτεχνική ανάλυση των στοιχείων του σχεδιασμού προδιαγράφει τελικά την μέθοδο υλοποίησης και την επιλογή των ενεργών συστημάτων που απαρτίζουν την λύση. Στόχος μας πάντα είναι το βέλτιστο επιχειρηματικό αποτέλεσμα για τον πελάτη.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα »