Σχεδίαση & Κατασκευή Δικτύων

Σχεδίαση και υλοποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, επισκόπηση χώρου εγκατάστασης, μελέτη και ανάλυσης της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, εκτίμηση και αξιολόγηση εξοπλισμού, διενέργεια δοκιμών και αποτίμηση απόδοσης δικτύου.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα »