Η Εταιρεία Interplay Systems

H εταιρεία Μαχαίρας Χριστόδουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο interplay ιδρύθηκε το έτος 2005. Βασικός και πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών ως ολοκληρωμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.

Δεύτερος άξονας στον οποίο κινούμαστε είναι η πώληση αλλά πάντα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες του εκάστοτε πελάτη μας.

Interplay Systems

Τεχνογνωσία

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από ανθρώπους τόσο με ακαδημαϊκές σπουδές όσο και καθετοποιημένες γνώσεις προερχόμενες από τη συνεχή εκπαίδευση πάνω στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής.

Η διαρκής παρακολούθηση σεμιναρίων και σπουδών στο αντικείμενο, με την ευρύτερη πάντα έννοια, της πληροφορικής, μας καταστεί ενήμερους και σε ετοιμότητα ώστε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση σε σχέση με τα εκάστοτε δεδομένα.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα »